Informacje prawne

Usługi prezentowane na niniejszej stronie są świadczone przez spółkę Bogdan Chudoba Consulting Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, (31-542), ul. Mogilska 11 lok. 16.

Numer KRS: 0001003905
NIP: 6751773958
REGON: 523734119

Akta rejestrowe spółki są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.