REJESTRACJA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ – PORÓWNANIE PAKIETÓW

(DOTYCZY ZAŁOŻENIA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ JAK I PRZEKSZTAŁCENIA INNEJ SPÓŁKI W PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ)

Zapoznaj się z porównaniem pakietów oferowanych przez nas przy rejestracji prostej spółki akcyjnej (zarówno w związku z zakładaniem prostej spółki akcyjnej jak i w związku z przekształceniem innej spółki w prostą spółkę akcyjną) i wybierz najbardziej korzystną opcję dla Ciebie.

Jeżeli masz wątpliwości, nie możesz dokonać wyboru lub jeżeli uważasz, że nasza usługa nie jest dostosowania do Twoich potrzeb daj nam znać. Jesteśmy dostępni pod numerem +48  511 090 050. Możesz też skontaktować się pisząc na adres mailowy: online@bchudoba.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

Pakiet S (PAKIET NAJSZYBSZY)

Pakiet S (PAKIET NAJSZYBSZY) to pakiet rejestracji prostej spółki akcyjnej poprzez system S24. Nie jest to rozwiązanie pozwalające na dużą elastyczność, ale jest to rozwiązanie, które umożliwia rejestrację prostej spółki akcyjnej, nawet w ciągu 24 godzin.

Pakiet S w zakresie rejestracji prostej spółki akcyjnej obejmuje treść umowy spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia, które są dostępne w systemie S24 (firmę, siedzibę, akcjonariuszy, przedmiot działalności, wkłady pieniężne, wskazanie zarządu i podstawowych zasad reprezentacji oraz ograniczeń w zbywaniu akcji).

Ze względu na ograniczenia systemu S24 modyfikacja istotnych postanowień umowy spółki lub dostosowanie do Twoich szczegółowych oczekiwań możliwa jest w dalszych pakietach.  

Ten pakiet jest dostępny wyłącznie przy rejestracji prostej spółki akcyjnej (pakiet nie jest dostępny przy przekształceniu innej spółki w prostą spółkę akcyjną np. przy przekształceniu spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną).

Ten pakiet polecamy osobom, które chcą rozpocząć szybko działalność bez wprowadzania szczegółowych regulacji dotyczących zasad organizacji spółki oraz zasad współpracy wspólników w ramach spółki. To oczywiście można też zrobić później.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 990,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 1.217,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 367,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 1.584,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 24 h

* te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

Wybierz usługę

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY)

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY) to pakiet rejestracji prostej spółki akcyjnej z udziałem notariusza. Pakiet L w zakresie rejestracji prostej spółki akcyjnej obejmuje treść umowy spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia, które są dostępne w systemie S24. Dodatkowo rozszerzymy treść umowy prostej spółki akcyjnej (ponad PAKIET S) o:

 • podejmowanie przez zarząd decyzji o bieżącej działalności bez konieczności podejmowania uchwał,
 • dowolne określenie sposobu reprezentacji,
 • uzależnienia zbycia akcji od zgody Walnego Zgromadzenia lub określonych osób,
 • zakres spraw w jakich podjęcia uchwały wymagają przepisy prawa,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji obejmującego akcjonariuszy i zarząd także na osoby bliskie.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 1.390,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 1.709,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 2.326,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

* te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY)

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY) to pakiet rejestracji prostej spółki akcyjnej z udziałem notariusza. W Pakiecie XL  (PAKIET OPTYMALNY) rozszerzymy treść umowy prostej spółki akcyjnej (ponad PAKIET L) o:

 • wkłady, także w formie niepieniężnej (np. samochód, nieruchomość),
 • wniesienia wkładów w formie pracy lub usług na rzecz spółki,
 • podstawowe zasady podejmowania decyzji przez Zarząd,
 • wskazanie spraw w których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
 • uzależnienia sposobu reprezentacji od wartości umowy,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji o osoby bliskie oraz podmioty powiązane,
 • zasady podejmowania uchwał na odległość.

Ten pakiet jest pakietem w oparciu o jaki przygotujemy umowę prostej spółki akcyjnej w wypadku przekształcenia Twojej spółki w prostą spółkę akcyjną (np. przy przekształceniu spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną).

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 2.290,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 2.816,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 3.433,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

* te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY)

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY) to pakiet rejestracji prostej spółki akcyjnej z udziałem notariusza. W Pakiecie XXL  (PAKIET PEŁNY) rozszerzymy treść umowy prostej spółki akcyjnej (ponad PAKIET XL) o:

 • rozszerzone zasady podejmowania decyzji przez Zarząd,
 • uprzywilejowanie akcji niektórych akcjonariuszy,
 • uprawnienia osobiste poszczególnych akcjonariuszy,
 • prawo pierwszeństwa i pierwokupu w przypadku przenoszenia akcji przez akcjonariusza,
 • wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających ciągłość działalności spółki w wypadku sytuacji nadzwyczajnych – tj.: określenie zasad funkcjonowania spółki w okresie po śmierci wspólnika lub w czasie choroby wspólnika.
 • zasady podejmowania uchwał w zakresie kworum i większości głosów.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 3.290,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 4.046,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 4.663,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

* te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę