REJESTRACJA SPÓŁKI AKCYJNEJ – PORÓWNANIE PAKIETÓW

(DOTYCZY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ JAK I PRZEKSZTAŁCENIA INNEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ)

Zapoznaj się z porównaniem pakietów oferowanych przez nas przy rejestracji spółki akcyjnej (zarówno w związku z zakładaniem spółki akcyjnej jak i w związku z przekształceniem innej spółki w spółkę akcyjną) i wybierz najbardziej korzystną opcję dla Ciebie.

Jeżeli masz wątpliwości, nie możesz dokonać wyboru lub jeżeli uważasz, że nasza usługa nie jest dostosowania do Twoich potrzeb daj nam znać. Jesteśmy dostępni pod numerem +48  511 090 050. Możesz też skontaktować się pisząc na adres mailowy: online@bchudoba.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY)

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY) to pakiet rejestracji spółki akcyjnej z udziałem notariusza. W Pakiecie L (PAKIET ROZSZERZONY) otrzymasz treść statutu spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia (min. firmę, siedzibę, wysokość kapitału zakładowego, oznaczenie serii akcji oraz obejmujących ich akcjonariuszy, przedmiot działalności, określenie wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego, wskazanie zarządu i podstawowych zasad reprezentacji, wskazanie Rady Nadzorczej), a także:

 • podstawowe ograniczenia w zbywaniu akcji,
 • zasady podejmowania przez zarząd decyzji o bieżącej działalności bez konieczności podejmowania uchwał,
 • zakres spraw w jakich podjęcia uchwały wymagają przepisy prawa.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 1.590,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 1.955,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 2.572,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

* te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY)

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY) to pakiet rejestracji spółki akcyjnej z udziałem notariusza. W Pakiecie XL  (PAKIET OPTYMALNY) rozszerzymy treść statutu spółki akcyjnej (ponad PAKIET L) o:

 • możliwość wniesienia wkładów, także w formie niepieniężnej (aport),
 • określenie zasad podejmowania decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
 • wskazanie spraw w których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,
 • uzależnienia sposobu reprezentacji spółki od wartości dokonywanej transakcji,
 • wprowadzenie prawa pierwszeństwa i pierwokupu w przypadku przenoszenia akcji przez akcjonariusza,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji o akcjonariuszy, osoby bliskie oraz podmioty powiązane,
 • wprowadzenie zasad podejmowania uchwał w zakresie kworum i większości głosów,
 • określenie zasad podejmowania uchwał organów na odległość.

Ten pakiet jest pakietem w oparciu o jaki przygotujemy statut spółki akcyjnej w wypadku przekształcenia Twojej spółki w spółkę akcyjną (np. przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną).

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 2.590,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 3.185,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 3.802,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

* te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY)

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY) to pakiet rejestracji spółki akcyjnej z udziałem notariusza. W Pakiecie XXL  (PAKIET PEŁNY) rozszerzymy treść statutu spółki akcyjnej (ponad PAKIET XL) o:

 • rozszerzone zasady podejmowania decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
 • możliwość uprzywilejowania akcji niektórych akcjonariuszy,
 • możliwość wprowadzenia uprawnień osobistych poszczególnych akcjonariuszy,
 • wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających ciągłość działalności spółki w wypadku sytuacji nadzwyczajnych – tj.: określenie zasad funkcjonowania spółki w okresie po śmierci akcjonariusza lub w czasie choroby akcjonariusza.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 3.990,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 4.907,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 5.524,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

* te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę