REJESTRACJA SPÓŁKI CYWILNEJ – PORÓWNANIE PAKIETÓW

Zapoznaj się z porównaniem pakietów oferowanych przez nas przy rejestracji spółki cywilnej i wybierz najbardziej korzystną opcję dla Ciebie.

Jeżeli masz wątpliwości, nie możesz dokonać wyboru lub jeżeli uważasz, że nasza usługa nie jest dostosowania do Twoich potrzeb daj nam znać. Jesteśmy dostępni pod numerem +48  511 090 050. Możesz też skontaktować się pisząc na adres mailowy: online@bchudoba.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY)

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY) to pakiet rejestracji spółki cywilnej. Pakiet XL w zakresie rejestracji spółki cywilnej obejmuje treść umowy spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia takie jak: firmę, siedzibę, wspólników, przedmiot działalności, określenie wkładów pieniężnych wspólników, wskazanie udziałów udział w zysku, wskazanie wspólników zarządzających spółką oraz sposób reprezentacji spółki.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 790,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 971,70

Przewidywany czas założenia spółki: 3 dni

Wybierz usługę

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY)

W pakiecie XXL (PAKIET PEŁNY) rozszerzymy treść umowy spółki (ponad Pakiet XL) o:

 • wskazanie spraw w których wymagana jest decyzja wszystkich wspólników,
 • możliwość uzależnienia sposobu reprezentacji spółki od wartości umowy,
 • dowolne określenie udziału wspólników w stratach spółki,
 • określenie zasad podejmowania uchwał na odległość,
 • możliwość modyfikacji siły głosu przysługującej poszczególnym wspólnikom,
 • określenie zasad wypłat zaliczek na poczet zysku (termin, podstawa wypłaty),
 • określenie zasad zwrotu zaliczek na poczet zysku,
 • opcję wnoszenia dopłat,
 • możliwość szczegółowego określenia zasad podziału zysku, w tym w zakresie minimalnych lub maksymalnych kwot,
 • możliwość określenia wkładów, także w formie niepieniężnej oraz w formie pracy lub usług na rzecz spółki,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji obejmującego wspólników także na osoby bliskie i podmioty powiązane,
 • zobowiązanie wspólników do świadczenia pracy na rzecz spółki,
 • uprawnienie szybkiego wystąpienia wspólnika ze spółki oraz dokonania z nim rozliczeń,
 • określenie zasad funkcjonowania spółki w okresie po śmierci wspólnika,
 • określenie zasad funkcjonowania spółki w czasie choroby wspólnika,

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 1.490,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 1.832,70 zł

Przewidywany czas założenia spółki: 3 dni

Wybierz usługę