Rejestracja spółki jawnej – porównanie pakietów

(DOTYCZY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI JAWNEJ JAK I PRZEKSZTAŁCENIA INNEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ)

Zapoznaj się z porównaniem pakietów oferowanych przez nas przy rejestracji spółki jawnej (zarówno w związku z zakładaniem spółki jawnej jak i w związku z przekształceniem innej spółki w spółkę jawną) i wybierz najbardziej korzystną opcję dla Ciebie.

Jeżeli masz wątpliwości, nie możesz dokonać wyboru lub jeżeli uważasz, że nasza usługa nie jest dostosowania do Twoich potrzeb daj nam znać. Jesteśmy dostępni pod numerem +48  511 090 050. Możesz też skontaktować się pisząc na adres mailowy: online@bchudoba.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

PAKIET S (PAKIET NAJSZYBSZY)

Pakiet S (PAKIET NAJSZYBSZY) to pakiet rejestracji spółki jawnej poprzez system S24. Nie jest to rozwiązanie pozwalające na dużą elastyczność, ale jest to rozwiązanie, które umożliwia rejestrację spółki jawnej, nawet w ciągu 24 godzin.

Pakiet S w zakresie rejestracji spółki jawnej obejmuje treść umowy spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia, które są dostępne w systemie S24 (firmę, siedzibę, wskazanie wspólników, przedmiot działalności, określenie wysokości wkładów pieniężnych, określenie udziału w zysku, wskazanie wspólników zarządzających spółką oraz reprezentację dwuosobową)*.

*Ze względu na ograniczenia systemu S24 modyfikacja istotnych postanowień umowy spółki lub dostosowanie do Twoich szczegółowych oczekiwań możliwa jest w dalszych pakietach.  

**Ten pakiet jest dostępny wyłącznie przy rejestracji spółki jawnej (pakiet nie jest dostępny przy przekształceniu innej spółki w spółkę jawną np. przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną).

Ten pakiet polecamy osobom, które chcą rozpocząć szybko działalność bez wprowadzania szczegółowych regulacji dotyczących zasad organizacji spółki oraz zasad współpracy wspólników w ramach spółki. To oczywiście można też zrobić później.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 790,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 971,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 367,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 1.338,70 zł

Przewidywany czas rejestracji spółki: 24h

* te koszty nie są opodatkowanie podatkiem VAT

Wybierz usługę

Pakiet L (ROZSZERZONY)

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY) w zakresie rejestracji spółki jawnej obejmuje treść umowy spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia, które są dostępne w systemie S24. Dodatkowo rozszerzymy treść umowy spółki jawnej (ponad PAKIET S) o:

 • możliwość wniesienia wkładów, także w formie niepieniężnej,
 • możliwość podejmowania decyzji o bieżącej działalności bez konieczności podejmowania uchwał,
 • możliwość zmiany sposobu reprezentacji na jednoosobową,
 • precyzyjne określenie udziału w zysku, w tym w częściach dziesiętnych, procentach lub ułamkach,
 • dowolne określenie udziału wspólników w stratach spółki,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji obejmującego wspólników także na osoby bliskie.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 890,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 1.094,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 1.711,70 zł

Przewidywany czas rejestracji spółki (przy założeniu spółki):: 7 dni

* te koszty nie są opodatkowanie podatkiem VAT

Wybierz usługę

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY)

W pakiecie XL (PAKIET OPTYMALNY) rozszerzymy treść umowy spółki jawnej (ponad PAKIET L) o:

 • możliwość wniesienia wkładów w formie pracy lub usług na rzecz spółki,
 • wskazanie spraw w których wymagana jest decyzja wszystkich wspólników,
 • uzależnienia sposobu reprezentacji od wartości dokonywanej transakcji,
 • uzależnienia zbycia praw udziałowych od zgody niektórych wspólników,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji o osoby bliskie oraz podmioty powiązane,
 • określenie zasad podejmowania uchwał na odległość,
 • możliwość modyfikacji siły głosu przysługującej poszczególnym wspólnikom,
 • określenie szczegółowych zasad wypłaty wspólnikom zysku,
 • wprowadzenie zasad wypłaty zaliczek na poczet zysku (termin, podstawa wypłaty),
 • określenie zasad zwrotu zaliczek na poczet zysku,
 • opcję wnoszenia dopłat,
 • szczegółowe zasady podziału zysku, w tym w zakresie minimalnych lub maksymalnych kwot,
 • wprowadzenie zasad na jakich spadkobiercy zmarłego wspólnika wstępują do spółki,
 • modyfikację zasad wypowiedzenia umowy spółki przez wspólników,
 • wprowadzenie możliwości likwidacji spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Ten pakiet jest pakietem w oparciu o jaki przygotujemy umowę spółki jawnej w wypadku przekształcenia Twojej spółki w spółkę jawnej (np. przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną).

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 1.890,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 2.324,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 2.941,70 zł

Przewidywany czas rejestracji spółki (przy założeniu spółki): 7 dni

* te koszty nie są opodatkowanie podatkiem VAT

Wybierz usługę

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY)

W pakiecie XXL (PAKIET PEŁNY) rozszerzymy treść umowy spółki jawnej (ponad PAKIET XL) o:

 • zobowiązanie wspólników do świadczenia pracy na rzecz spółki,
 • wprowadzenie prawa pierwszeństwa w przypadku przenoszenia praw udziałowych przez wspólnika,
 • uprawnienie szybkiego wystąpienia wspólnika ze spółki oraz dokonania z nim rozliczeń,
 • wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających ciągłość działalności spółki w wypadku sytuacji nadzwyczajnych – tj.: określenie zasad funkcjonowania spółki w okresie po śmierci wspólnika lub w czasie choroby wspólnika,
 • określenie szczegółowych zasad wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika, w tym w zakresie obowiązku pracy na rzecz spółki oraz udziału w zysku.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 2.990,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 3.677,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 4.294,70 zł

Przewidywany czas rejestracji spółki (przy założeniu spółki):: 7 dni

* te koszty nie są opodatkowanie podatkiem VAT

Wybierz usługę