REJESTRACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ – PORÓWNANIE PAKIETÓW

(DOTYCZY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ JAK I PRZEKSZTAŁCENIA INNEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ)

Zapoznaj się z porównaniem pakietów oferowanych przez nas przy rejestracji spółki komandytowej (zarówno w związku z zakładaniem spółki komandytowej jak i w związku z przekształceniem innej spółki w spółkę komandytową) i wybierz najbardziej korzystną opcję dla Ciebie.

Jeżeli masz wątpliwości, nie możesz dokonać wyboru lub jeżeli uważasz, że nasza usługa nie jest dostosowania do Twoich potrzeb daj nam znać. Jesteśmy dostępni pod numerem +48  511 090 050. Możesz też skontaktować się pisząc na adres mailowy: online@bchudoba.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

Pakiet S (PAKIET NAJSZYBSZY)

Pakiet S (PAKIET NAJSZYBSZY) to pakiet rejestracji spółki komandytowej poprzez system S24. Nie jest to rozwiązanie pozwalające na dużą elastyczność, ale jest to rozwiązanie, które umożliwia rejestrację spółki komandytowej, nawet w ciągu 24 godzin.

Pakiet S w zakresie rejestracji spółki komandytowej obejmuje treść umowy spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia, które są dostępne w systemie S24 (firmę, siedzibę, wskazanie wspólników, przedmiotu działalności, określenie wkładów pieniężnych, określenie udziału w zysku, wskazanie komplementariuszy i komandytariuszy oraz reprezentację jednoosobową).

Ze względu na ograniczenia systemu S24 modyfikacja istotnych postanowień umowy spółki lub dostosowanie do Twoich szczegółowych oczekiwań możliwa jest w dalszych pakietach.  

Ten pakiet jest dostępny wyłącznie przy rejestracji spółki komandytowej (pakiet nie jest dostępny przy przekształceniu innej spółki w spółkę komandytową np. przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową).

Ten pakiet polecamy osobom, które chcą rozpocząć szybko działalność bez wprowadzania szczegółowych regulacji dotyczących zasad organizacji spółki oraz zasad współpracy wspólników w ramach spółki. To oczywiście można też zrobić później.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 890,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 1.094,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 367,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 1.461,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 24 h

*te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

Wybierz usługę

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY)

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY) to pakiet rejestracji spółki komandytowej z udziałem notariusza. Pakiet L w zakresie rejestracji spółki komandytowej obejmuje treść umowy spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia, które są dostępne w systemie S24. Dodatkowo rozszerzymy treść umowy spółki komandytowej (ponad PAKIET S) o:

 • możliwość wniesienia wkładów, także w formie aportu (prawa, mienie),
 • umożliwienie podejmowania decyzji o bieżącej działalności bez konieczności podejmowania uchwał,
 • możliwość zmiany sposobu reprezentacji na dwuosobową (łączną),
 • precyzyjne określenie udziału w zysku, w tym w częściach dziesiętnych, procentach lub ułamkach,
 • dowolne określenie udziału wspólników w stratach spółki,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji obejmującego wspólników także na osoby bliskie.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 1.090,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 1.340,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów**: 1.957,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

*te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

*dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY)

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY) to pakiet rejestracji spółki komandytowej z udziałem notariusza. W Pakiecie XL  (PAKIET OPTYMALNY) rozszerzymy treść umowy spółki komandytowej (ponad PAKIET L) o:

 • możliwość wniesienia wkładów w formie pracy lub usług na rzecz spółki,
 • wskazanie spraw w których wymagana jest decyzja wszystkich wspólników,
 • uzależnienia sposobu reprezentacji od wartości dokonywanej transakcji,
 • możliwość uzależnienia zbycia praw udziałowych od zgody niektórych wspólników,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji o osoby bliskie oraz podmioty powiązane,
 • określenie zasad podejmowania uchwał na odległość,
 • określenie szczegółowych zasad wypłaty wspólnikom zysku (termin, zasady gospodarowania zyskiem),
 • określenie zasad wypłat zaliczek na poczet zysku oraz określenie zasad zwrotu zaliczek na poczet zysku,
 • opcję wnoszenia dopłat,
 • możliwość określenia szczegółowych zasad podziału zysku, w tym w zakresie minimalnych lub maksymalnych kwot,
 • określenie zasad na jakich spadkobiercy zmarłego wspólnika wstępują do spółki,
 • możliwość modyfikacji zasad wypowiedzenia umowy spółki przez wspólników,
 • możliwość modyfikacji siły głosu przysługującej poszczególnym wspólnikom,
 • możliwość likwidacji spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Ten pakiet jest pakietem w oparciu o jaki przygotujemy umowę spółki komandytowej w wypadku przekształcenia Twojej spółki w spółkę komandytową (np. przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową).

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 1.890,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 2.324,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów**: 2.941,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

*te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

*dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY)

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY) to pakiet rejestracji spółki komandytowej z udziałem notariusza. W Pakiecie XXL (PAKIET PEŁNY) rozszerzymy treść umowy spółki komandytowej (ponad PAKIET XL) o:

 • zobowiązanie wspólników do świadczenia pracy na rzecz spółki,
 • prawo pierwszeństwa w przypadku przenoszenia praw udziałowych przez wspólnika,
 • uprawnienie szybkiego wystąpienia wspólnika ze spółki oraz dokonania z nim rozliczeń,
 • wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających ciągłość działalności spółki w wypadku sytuacji nadzwyczajnych – tj.: określenie zasad funkcjonowania spółki w okresie po śmierci wspólnika lub w czasie choroby wspólnika.
 • szczegółowe zasady wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika, w tym w zakresie obowiązku pracy na rzecz spółki oraz udziału w zysku.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 2.890,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 3.554,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów**: 4.171,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

*te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

*dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę