REJESTRACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ – PORÓWNANIE PAKIETÓW

(DOTYCZY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ JAK I PRZEKSZTAŁCENIA INNEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ)

Zapoznaj się z porównaniem pakietów oferowanych przez nas przy rejestracji spółki komandytowo-akcyjnej (zarówno w związku z zakładaniem spółki komandytowo-akcyjnej jak i w związku z przekształceniem innej spółki w spółkę komandytowo-akcyjną) i wybierz najbardziej korzystną opcję dla Ciebie.

Jeżeli masz wątpliwości, nie możesz dokonać wyboru lub jeżeli uważasz, że nasza usługa nie jest dostosowania do Twoich potrzeb daj nam znać. Jesteśmy dostępni pod numerem +48  511 090 050. Możesz też skontaktować się pisząc na adres mailowy: online@bchudoba.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY)

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY) to pakiet rejestracji spółki komandytowo-akcyjnej z udziałem notariusza. W Pakiecie L (PAKIET ROZSZERZONY) otrzymasz treść statutu spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia (min. firmę, siedzibę, wysokość wkładów i kapitału zakładowego, oznaczenie serii akcji oraz obejmujących ich akcjonariuszy, przedmiot działalności, określenie wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego, wskazanie zarządu i podstawowych zasad reprezentacji, wskazanie Rady Nadzorczej), a także:

 • podstawowe ograniczenia w zbywaniu akcji i praw komplementariusza,
 • podejmowanie przez komplementariusza decyzji o bieżącej działalności bez konieczności podejmowania uchwał,
 • zakres spraw w jakich podjęcia uchwały wymagają przepisy prawa,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji obejmującego komplementariusza także na osoby bliskie.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 1.390,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 1.709,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów**: 2.326,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

*te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY)

W Pakiecie XL – (PAKIET OPTYMALNY) rozszerzymy treść statutu spółki komandytowo-akcyjnej (ponad Pakiet L) o:

 • możliwość wniesienia wkładów, także w formie niepieniężnej (prawa, mienie),
 • określenie wkładu komplementariusza także w formie pracy na rzecz Spółki,
 • podstawowe zasady podejmowania decyzji przez komplementariusza,
 • podstawowe ograniczenia w sprzedaży akcji oraz praw komplementariusza,
 • wskazanie spraw w których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
 • uzależnienia sposobu reprezentacji od wartości dokonywanej transakcji,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji o osoby bliskie oraz akcjonariuszy i podmioty powiązane,
 • zasady podejmowania uchwał organów na odległość.

Ten pakiet jest pakietem w oparciu o jaki przygotujemy statutu spółki komandytowo-akcyjnej w wypadku przekształcenia Twojej spółki w spółkę komandytowo-akcyjną (np. przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną).

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 1.990,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 2.447,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów**: 3.064,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

*te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY)

pakiecie XXL – (PAKIET PEŁNY) rozszerzymy treść umowy spółki (ponad Pakiet XL) o:

 • rozszerzone zasady podejmowania decyzji przez komplementariuszy,
 • uprzywilejowanie akcji niektórych akcjonariuszy,
 • uprawnienia osobiste poszczególnych akcjonariuszy,
 • prawo pierwszeństwa i pierwokupu w przypadku przenoszenia akcji przez akcjonariusza,
 • wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających ciągłość działalności spółki w wypadku sytuacji nadzwyczajnych – tj.: określenie zasad funkcjonowania spółki w okresie po śmierci wspólnika lub w czasie choroby wspólnika.
 • zasady umarzania akcji,
 • zasady podejmowania uchwał w zakresie kworum i większości głosów.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 3.290,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 4.046,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów**: 4.663,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

*te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę