REJESTRACJA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ – PORÓWNANIE PAKIETÓW

Zapoznaj się z porównaniem pakietów oferowanych przez nas przy rejestracji spółki partnerskiej i wybierz najbardziej korzystną opcję dla Ciebie.

Jeżeli masz wątpliwości, nie możesz dokonać wyboru lub jeżeli uważasz, że nasza usługa nie jest dostosowania do Twoich potrzeb daj nam znać. Jesteśmy dostępni pod numerem +48  511 090 050. Możesz też skontaktować się pisząc na adres mailowy: online@bchudoba.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY)

 Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY) to pakiet rejestracji spółki partnerskiej obejmujący treść umowy spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia takie jak:

 • firmę, siedzibę,
 • partnerów,
 • rodzaj wykonywanego wolnego zawodu,
 • przedmiot działalności,
 • wkłady pieniężne,
 • udział w zysku,
 • wskazanie partnerów zarządzających spółką,
 • reprezentację dwuosobową)
 • wkłady, także w formie niepieniężnej (np. samochód, nieruchomość),
 • podejmowanie decyzji o bieżącej działalności bez konieczności podejmowania uchwał,
 • możliwość zmiany sposobu reprezentacji na jednoosobową,
 • precyzyjne określenie udziału w zysku, w tym w częściach dziesiętnych, procentach lub ułamkach,
 • dowolne określenie udziału partnerów w stratach spółki,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 990,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 1.217,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 1.834,70 zł

Przewidywany czas rejestracji spółki (przy założeniu spółki):: 7 dni

* te koszty nie są opodatkowanie podatkiem VAT

Wybierz pakiet L

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY)

W Pakiecie XL – (PAKIET OPTYMALNY) rozszerzymy treść umowy spółki (ponad Pakiet L) o:

 • wniesienia wkładów w formie pracy lub usług na rzecz spółki,
 • wskazanie spraw w których wymagana jest decyzja wszystkich partnerów,
 • uzależnienia sposobu reprezentacji od wartości umowy,
 • uzależnienia zbycia praw udziałowych od zgody niektórych partnerów,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji o osoby bliskie oraz podmioty powiązane,
 • zasady podejmowania uchwał na odległość,
 • modyfikację siły głosu przysługującej poszczególnym partnerom,
 • szczegółowe zasady wypłaty partnerom zysku (termin, zasady gospodarowania zyskiem),
 • zasady wypłat zaliczek na poczet zysku (termin, podstawa wypłaty),
 • zasady zwrotu zaliczek na poczet zysku,
 • opcję wnoszenia dopłat,
 • szczegółowe zasady podziału zysku, w tym w zakresie minimalnych lub maksymalnych kwot,
 • ogólne zasady na jakich spadkobiercy zmarłego partnera wstępują do spółki,
 • modyfikację zasad wypowiedzenia umowy spółki przez partnerów,
 • możliwość likwidacji spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 1.890,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 2.324,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 2.941,70 zł

Przewidywany czas rejestracji spółki (przy założeniu spółki):: 7 dni

* te koszty nie są opodatkowanie podatkiem VAT

Wybierz pakiet XL

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY)

W pakiecie XXL – (PAKIET PEŁNY) rozszerzymy treść umowy spółki partnerskiej (ponad Pakiet XL) o:

 • zobowiązanie partnerów do świadczenia pracy na rzecz spółki,
 • prawo pierwszeństwa w przypadku przenoszenia praw udziałowych przez partnera,
 • uprawnienie szybkiego wystąpienia partnera ze spółki oraz dokonania z nim rozliczeń,
 • określenie zasad funkcjonowania spółki w okresie po śmierci partnera,
 • określenie zasad funkcjonowania spółki w czasie choroby partnera,
 • szczegółowe zasady podziału zysku i środków spółki w przypadku śmierci partnera.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 2.890,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 3.554,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 4.171,70 zł

Przewidywany czas rejestracji spółki (przy założeniu spółki):: 7 dni

* te koszty nie są opodatkowanie podatkiem VAT

Wybierz pakiet XXL