REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. – PORÓWNANIE PAKIETÓW

(DOTYCZY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z O.O. JAK I PRZEKSZTAŁCENIA INNEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z O.O.)

Zapoznaj się z porównaniem pakietów oferowanych przez nas przy rejestracji spółki z o.o. (zarówno w związku z zakładaniem spółki z o.o. jak i w związku z przekształceniem innej spółki w spółkę z o.o.) i wybierz najbardziej korzystną opcję dla Ciebie.

Jeżeli masz wątpliwości, nie możesz dokonać wyboru lub jeżeli uważasz, że nasza usługa nie jest dostosowania do Twoich potrzeb daj nam znać. Jesteśmy dostępni pod numerem +48  511 090 050. Możesz też skontaktować się pisząc na adres mailowy: online@bchudoba.pl lub korzystając z formularza kontaktowego.

Pakiet S (PAKIET NAJSZYBSZY)

Pakiet S (PAKIET NAJSZYBSZY) to pakiet rejestracji spółki poprzez system S24. Nie jest to rozwiązanie pozwalające na dużą elastyczność, ale jest to rozwiązanie, które umożliwia rejestrację spółki z o.o., nawet w ciągu 24 godzin.

Pakiet S w zakresie rejestracji spółki z o.o. obejmuje treść umowy spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia, które są dostępne w systemie S24 (firmę, siedzibę, wspólników, przedmiot działalności, wkłady pieniężne, wskazanie zarządu i podstawowych zasad reprezentacji oraz podstawowych ograniczeń w zbywaniu udziałów)*.

*Ze względu na ograniczenia systemu S24 modyfikacja istotnych postanowień umowy spółki lub dostosowanie do Twoich szczegółowych oczekiwań możliwa jest w dalszych pakietach.  

**Ten pakiet jest dostępny wyłącznie przy rejestracji spółki z o.o. (pakiet nie jest dostępny przy przekształceniu innej spółki w spółkę z o.o. np. przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o.).

Ten pakiet polecamy osobom, które chcą rozpocząć szybko działalność bez wprowadzania szczegółowych regulacji dotyczących zasad organizacji spółki oraz zasad współpracy wspólników w ramach spółki. To oczywiście można też zrobić później.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 790,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 971,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 367,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów: 1.338,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 24 h

* te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

Wybierz usługę

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY)

Pakiet L (PAKIET ROZSZERZONY) to pakiet rejestracji spółki z o.o. z udziałem notariusza. Pakiet L w zakresie rejestracji spółki z o.o. obejmuje treść umowy spółki uwzględniającą niezbędne postanowienia, które są dostępne w systemie S24. Dodatkowo rozszerzymy treść umowy spółki z o.o. (ponad PAKIET S) o:

 • wprowadzenie zasad podejmowania przez zarząd decyzji o bieżącej działalności bez konieczności podejmowania uchwał zarządu,
 • możliwość wyboru pomiędzy reprezentacją łączną a reprezentacją jednoosobową,
 • uzależnienia zbycia udziałów od zgody zgromadzenia wspólników,
 • wskazanie zakresu spraw w jakich podjęcie przez Zarząd wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 890,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 1.094,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów**: 1.711,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

* te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY)

Pakiet XL (PAKIET OPTYMALNY) to pakiet rejestracji spółki z o.o. z udziałem notariusza. W Pakiecie XL  (PAKIET OPTYMALNY) rozszerzymy treść umowy spółki (ponad PAKIET L) o:

 • możliwość wniesienia wkładów także w formie niepieniężnej (aport),
 • zdefiniowanie zasad podejmowania decyzji przez Zarząd,
 • wprowadzenie prawa pierwszeństwa w przypadku zbywania udziałów przez wspólnika,
 • uzależnienia sposobu reprezentacji od wartości dokonywanej transakcji,
 • możliwość uprzywilejowania udziałów niektórych wspólników co do prawa głosu,
 • możliwość uprzywilejowania udziałów niektórych wspólników co do dywidendy,
 • rozszerzenie zakazu konkurencji o wspólników oraz osoby bliskie i podmioty powiązane,
 • wprowadzenie zasad podejmowania uchwał na odległość,
 • wprowadzenie zasad wnoszenia i zwrotu dopłat,
 • umożliwienie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki,
 • wprowadzenie zasad podejmowania uchwał przez zgromadzenie wspólników w zakresie kworum i większości głosów.

Ten pakiet jest pakietem w oparciu o jaki przygotujemy umowę spółki z o.o. w wypadku przekształcenia Twojej spółki w spółkę z o.o. (np. przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o.)

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 1.890,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 2.324,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów**: 2.941,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

* te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY)

Pakiet XXL (PAKIET PEŁNY) to pakiet rejestracji spółki z o.o. z udziałem notariusza. W Pakiecie XXL (PAKIET PEŁNY) rozszerzymy treść umowy spółki (ponad PAKIET XL) o:

 • zobowiązanie wspólników do świadczenia pracy na rzecz spółki np. jako członkowie Zarządu,
 • rozszerzenie zasad podejmowania decyzji przez Zarząd,
 • możliwość wprowadzenia uprawnień osobistych poszczególnych wspólników np. powoływania członków zarządu oraz
 • wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających ciągłość działalności spółki w wypadku sytuacji nadzwyczajnych – tj.: określenie zasad funkcjonowania spółki w okresie po śmierci wspólnika lub w czasie choroby wspólnika.

Wynagrodzenie za realizację pakietu netto: 2.890,00 zł

Wynagrodzenie za realizacje pakietu brutto: 3.554,70 zł

Dodatkowe koszty rejestracji (poza wynagrodzeniem)*: 617,00 zł

Suma wynagrodzenia brutto i dodatkowych kosztów**: 4.171,70 zł

Przewidywany czas rejestracji (przy założeniu spółki): 7 dni

* te koszty nie są opodatkowane podatkiem VAT

**dodatkowo w kosztach rejestracji trzeba uwzględnić wynagrodzenie notariusza, które możesz uzgodnić indywidualnie

Wybierz usługę