Konsultacje – Skarga kasacyjna

725,70 

Otrzymałeś wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, z którym się nie zgadzasz? Zastanawiasz się czy składać skargę kasacyjną? Skorzystaj z naszej usługi. W ramach naszych konsultacji przeanalizujemy wyrok i podpowiemy Ci, w oparciu o jakie przesłanki może być on kwestionowany.