Przygotowanie kontraktu menadżerskiego

4 169,70 

Kontrakt menadżerski to umowa regulująca zasady zarządzania przez menadżera spółką lub jej działem. Opracujemy dla Ciebie kontrakt menadżerski, który stanowić będzie podstawę sprawnej i rzetelnej współpracy pomiędzy spółką a osobą zarządzającą.