Powołanie prokurenta w spółce

528,90 

Prokurent to pełnomocnik o szerokich uprawnieniach. Ma ułatwić reprezentację spółki i zmniejszyć obciążenie Zarządu przy dokonywaniu czynności prawnych. W ramach tej usługi przygotujemy niezbędne dokumenty do powołania prokurenta w Twojej spółce.