Przygotowanie umowy inwestycyjnej

4 292,70 

Działaj odpowiedzialnie. Ureguluj relacje pomiędzy wspólnikami Twojej spółki w sposób pełny i wyczerpujący. Pozwoli to na harmonijną współpracę na jasnych zasadach. W umowie inwestycyjnej będą uregulowane precyzyjnie zasady współdziałania wspólników w ramach spółki, którą założyliście lub zamierzcie założyć.