Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej – Ustanowienie – Pakiet B

1 094,70 

Pomożemy Ci ustanowić zarządcę sukcesyjnego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli jesteś spadkobiercą wspólnika spółki cywilnej.