Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową

7 244,70 

Zapewnij większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności i wykorzystaj korzystne rozwiązania jakie daje spółka komandytowa. Przekształć spółkę cywilną w spółkę komandytową. Szybko i skutecznie przeprowadzimy Cię przez cały proces.