Przygotowanie regulamin Rady Nadzorczej w spółce z o.o.

3 431,70 

Przygotujemy regulamin Rady Nadzorczej w spółce z o.o., który kompleksowo określi zasady jej pracy i zapewni efektywne wykonywanie obowiązków Rady Nadzorczej  w tym i kontrolę działalności Zarządu i spółki.