Spółka zabezpieczenie działalności – grupa spółek

1 205,40 

Działaj odpowiedzialnie. Wprowadź do umów spółek tworzących grupę rozwiązania zabezpieczające ich działalność w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak: długotrwała nieobecność, choroba, zaginięcie śmierć wspólnika lub kluczowego członka organu spółki.