Spółka zabezpieczenie działalności – spółka z o.o.

3 554,70 

Działaj odpowiedzialnie. Wprowadź do umowy spółki z o.o. rozwiązania zabezpieczające jej działalność w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak: długotrwała nieobecność, choroba, zaginięcie, śmierć wspólnika lub kluczowego członka organu spółki.