Spółka zabezpieczenie działalności – sp.j., sp.k., sp.p.

3 062,70 

Działaj odpowiedzialnie. Wprowadź do umowy spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej rozwiązania zabezpieczające jej działalność w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak: długotrwała nieobecność, choroba, zaginięcie lub śmierć wspólnika.