Przygotowanie uchwał dot. umowy z członkiem Zarządu

479,70 

Zawarcie umowy przez spółkę z o.o. z jej członkiem Zarządu wymaga zachowania szczególnej reprezentacji spółki. Brak zachowania szczególnych zasad reprezentacji może prowadzić do nieważności umowy. Z naszym udziałem uda Ci się spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa i w sposób ważny zawrzeć umowę z członkiem Zarządu.