Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w prostej spółce akcyjnej

848,70 

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego w spółce to najważniejszy moment podsumowujący rok obrotowy. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno być dokonane w sposób formalny i poprzedza podział zysku pomiędzy akcjonariuszy. Skorzystaj z naszych usług, aby zgodnie z prawem dokonać czynności zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podzielić zysk spółki.