Wprowadzenie zmian w statucie spółki akcyjnej

2 816,70 

Statut spółki akcyjnej w sposób sformalizowany reguluje relacje wewnątrz spółki – pomiędzy akcjonariuszami oraz relacje spółki z podmiotami zewnętrznymi. Pomimo wielu ograniczeń istnieje możliwość dostosowania relacji wewnętrznych spółki do zindywidualizowanych potrzeb akcjonariuszy. Stosownie do Twoich oczekiwań dostosujemy statut spółki akcyjnej do Twoich aktualnych potrzeb.