Wprowadzenie zmian w statucie spółki komandytowo-akcyjnej

2 324,70 

Statut spółki komandytowo-akcyjnej w sposób sformalizowany reguluje relacje wewnątrz spółki – pomiędzy komplementariuszami i akcjonariuszami oraz relacje spółki z podmiotami zewnętrznymi. Pomimo wielu ograniczeń istnieje możliwość dostosowania relacji wewnętrznych spółki do zindywidualizowanych potrzeb komplementariuszy oraz akcjonariuszy. Stosownie do Twoich oczekiwań dostosujemy statut spółki komandytowo-akcyjnej do Twoich aktualnych potrzeb.