Wprowadzenie zmian w umowie prostej spółki akcyjnej

2 447,70 

Umowa prostej spółki akcyjnej w sposób sformalizowany reguluje relacje wewnątrz spółki – pomiędzy akcjonariuszami oraz relacje spółki z podmiotami zewnętrznymi. Prosta spółka akcyjna umożliwia bardzo elastyczne dostosowywania relacji wewnętrznych spółki do zindywidualizowanych potrzeb akcjonariuszy. Wykorzystaj te możliwości. Stosownie do Twoich oczekiwań dostosujemy umowę prostej spółki akcyjnej do Twoich aktualnych potrzeb.