Przygotowanie umowy sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika

2 939,70 

Planujesz dokonać zmian w składzie wspólników Twojej spółki? Zamierzasz zbyć lub nabyć udział w spółce – czyli ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej, partnerskiej lub komandytowej? Skorzystaj z naszej usługi. Przygotujemy dla Ciebie niezbędne dokumenty oraz krok po kroku przeprowadzimy Cię przez sprzedaż lub zakup ogółu praw i obowiązków w spółce.