Konsultacje prawne – warunki kupna lub sprzedaży udziałów w spółce

959,40 

Planujesz sprzedać lub kupić udziały w spółce z o.o. lub ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej? Otrzymałeś projekt umowy na podstawie, której odbędzie się ta transakcja? Omów z nami możliwe rozwiązania dla transakcji przeniesienia udziału w spółce na inne podmioty. Ocenimy od strony prawnej zaproponowane warunki.