Wprowadzenie nowego wspólnika do spółki jawnej

2 693,70 

Poszerzenie składu wspólników spółki jawnej wymaga zmiany umowy spółki, wniesienia wkładu, a także może wymagać dokonania dodatkowych uzgodnień pomiędzy wspólnikami, aby jasno określić zasady współpracy w ramach spółki. Udzielimy Ci wsparcia prawnego przy wprowadzaniu nowego wspólnika do spółki jawnej.