Wprowadzenie zmian w umowie spółki jawnej

1 217,70 

Kodeks spółek handlowych umożliwia wspólnikom spółki jawnej na bardzo elastyczne dostosowywanie postanowień umowy do zasad w oparciu o jakie chcą współpracować tworząc wspólną wartość jaką jest spółka. Dostosujemy umowę spółki jawnej do Twoich aktualnych potrzeb.