Wprowadzenie zmian w umowie spółki komandytowej

1 217,70 

Kodeks spółek handlowych umożliwia wspólnikom spółki komandytowej na bardzo elastyczne dostosowywanie postanowień umowy do zasad w oparciu o jakie chcą współpracować tworząc wspólną wartość jaką jest spółka. Dostosujemy umowę spółki komandytowej do Twoich aktualnych potrzeb.