Wprowadzenie zmian w umowie spółki partnerskiej

1 217,70 

Kodeks spółek handlowych umożliwia wspólnikom spółki partnerskiej na bardzo elastyczne dostosowywanie postanowień umowy do zasad w oparciu o jakie chcą współpracować tworząc wspólną wartość jaką jest spółka. Dostosujemy umowę spółki partnerskiej do Twoich aktualnych potrzeb.