Wprowadzenie zmian w umowie spółki z o.o.

1 217,70 

Umowa spółki z o.o. w sposób sformalizowany reguluje relacje wewnątrz spółki – pomiędzy wspólnikami oraz relacje spółki z podmiotami zewnętrznymi. Pomimo wielu ograniczeń istnieje możliwość dostosowania relacji do zindywidualizowanych potrzeb wspólników lub członków organów spółki. Stosownie do Twoich oczekiwań dostosujemy umowę spółki z o.o. do Twoich aktualnych potrzeb.