Wniosek o indywidualną interpretację podatkową w 2023 roku

Gdy masz problem z interpretacją przepisu prawa podatkowego, to wydaje się, że nic prostszego jak napisać wniosek i otrzymać interpretację podatkową. Przecież jest do tego specjalny druk urzędowy. Niestety w praktyce nie jest to takie proste. Poniżej wskażemy na co zwracać uwagę i jak prawidłowo przygotować taki wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Zdarzenie przyszłe czy stan faktyczny?

Zacznijmy od tego, że we wniosku o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej możesz pytać o:

  • zaistniały stan faktyczny lub,
  • zdarzenie przyszłe.

Wydawać by się mogło, że nie ma to większego znaczenia, a różnica pomiędzy tymi pojęciami jest wyczuwalna tj. zaistniały stan faktyczny to sytuacja, która już nastąpiła, natomiast zdarzenie przyszłe to sytuacja, która dopiero będzie miała miejsce.

Nic trudnego? A jednak, są przypadki kiedy możesz mieć z tym problem. Przykład – większość usług, które się powtarzają lub są ciągłe.

Weźmy np. taki najem. Wynajmujesz swojej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomość – biuro. I spółka ta postanawia wybrać estoński CIT, w którym świadczenia na rzecz wspólników mogą podlegać tzw. ukrytym zyskom. Chcesz zapytać czy czynsz najmu jest takim ukrytym zyskiem. Co wówczas powinieneś zrobić? Czy wskazać jako zaistniały stan faktyczny czy jako zdarzenie przyszłe? Prawidłowa odpowiedź na takie pytanie to: najlepiej wskazać oba, czyli zarówno, że dotyczy to zaistniałego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego. Zastanawiasz się pewnie teraz, jakie to ma znaczenie?

Otóż ma, i to duże. Związane to jest z ochroną jaką daje interpretacja indywidualna.

Funkcja ochronna interpretacji indywidualnej

Podstawowym celem z jakim podatnicy zwracają się o uzyskanie interpretacji indywidualnej jest pewność, że stosując się do niej działamy prawidłowo i nie będziemy musieli zapłacić podatku w przypadku zmiany interpretacji.

I tu niestety gorsza wiadomość. Moc ochronna związana z brakiem obowiązku zapłaty podatku wiąże się tylko z sytuacją, gdy dotyczy to zdarzenia przyszłego. W przypadku pozytywnej interpretacji dotyczącej stanu faktycznego, która następnie zostaje zakwestionowana przez organy podatkowe – podatek i tak będziesz musiał zapłacić. Nie zapłacisz jedynie odsetek podatkowych. Natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego, nawet jej zakwestionowanie spowoduje, że podatku płacić nie będziesz.

UWAGA: otrzymanie interpretacji nie gwarantuje Ci, że urząd skarbowy nie zakwestionuje rozstrzygnięcia w niej zawartego.

Czy zatem wato jest występować o interpretację przy zaistniałym stanie faktycznym? Jak to w podatkach – to zależy.

Jeżeli jesteś pewien poprawności swojego działania i obecna linia interpretacyjna to potwierdza, to tak. W przypadku jej zmiany nie zapłacisz odsetek. Dodatkowo, jeżeli organy podatkowe wszczną postępowanie podatkowe tuż przed terminem przedawnienia, nie będą mogły zastosować rygoru natychmiastowej wykonalności, czy wszcząć postępowania karnoskarbowego, a zatem mogą nie zdążyć z wydaniem decyzji ostatecznej przed okresem przedawnienia.

Z drugiej strony interpretacja wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a następnie przekazywana również do Twojego urzędu skarbowego. Tym samym organ podatkowy wie, że doszło do danej transakcji i może weryfikować jej przebieg w ramach np. kontroli podatkowej. Bez interpretacji indywidualnej organ podatkowy mógłby „nie zauważyć” tej transakcji. Może zatem warto zamówić u doradcy podatkowego profesjonalną opinię podatkową w tym zakresie? Będziesz czuł się pewniej i zawsze będziesz mógł wskazywać, że działałeś z zachowaniem należytej staranności.

Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi: „opinia podatkowa”, którą znajdziesz w naszej ofercie.