Wprowadzenie nowego wspólnika do spółki partnerskiej

2 693,70 

Poszerzenie składu wspólników spółki partnerskiej wymaga zmiany umowy spółki, wniesienia wkładu, a także może wymagać dokonania dodatkowych uzgodnień pomiędzy wspólnikami, aby jasno określić zasady współpracy w ramach spółki. Udzielimy Ci wsparcia prawnego przy wprowadzaniu nowego wspólnika do spółki partnerskiej.